9
Bizim için, yaptığımız çalışmalarda işin kalitesi ile birlikte en önde gelen hususlar sağlık, emniyet ve çevre konusunda duyarlılıktır. Bunun için üç önemli hedefimiz vardır;

  • Kaza riskini en aza indirmek
  • İnsanlara zarar vermemek
  • Çevreye zarar vermemek

Bu üç hedefin gerçekleştirilebilmesi, ancak bilgi, talimat, eğitim ve denetim sisteminin yürütülebilmesi ile mümkün olacaktır.

EMKA YAPI çatısı altında yapılan tüm çalışmalarda sağlık, emniyet, çevre tedbirleri alınmadan hiçbir işe başlanmayacaktır.

Her zaman işinin ehli olan elemanlarla çalışılacak ve ilgi, eğitim, teşvik unsurlarını kullanarak onların kişisel gelişmeleri desteklenecektir.

SEÇ konusundaki bilincimizi geliştirebilmek için, kendi prosedürlerimiz ve kanun ve yönetmelikler kadar, çalıştığımız firmaların her türlü prosedürüne de riayet etmeye açığız.