2007 yılında İSTOÇ tarafından inşası başlatılan İstoç Saray projesinin son adımı olan İstoç Saray G+H bloklarının inşasına EMKA YAPI tarafından devam edilmektedir. Hotel, alışveriş merkezi ve ticari yapıları barındıracak şekilde planlanan yapı 15.500 m2 alan üzerine oturmaktadır ve kulesi 35 kat olarak projelendirilmiştir. Projenin inşasına fore kazık ve yatay delgi sistemleriyle zemin güçlendirme işleminin ardından projenin kaba inşaatına devam edilecektir. EMKA YAPI tarafından inşası gerçekleştirilecek olan G+H bloklar 12.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır.